ĐỘI NGŨ BÁC SĨ
THÂN THIỆN, CHUYÊN NGHIỆP

Our Doctors

BS. Trần Thị Cẩm Vân

Master Implant

BS. Serrano Roel Genove

General Dentist - Manila Central University

BS. Võ Mạnh Hùng

General Dentist - University Medical Center HCMC

BS. Nguyễn Thị Bích Thủy

General Dentist - University Medical Center HCMC