Bấm để đến trang Tiếng Việt

Clinic Address

4B Tran Hung Dao, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Hotline / Customer Service

日本 Japanese: 

0964024088

Tiếng Việt

Giải Pháp Phục Hồi Vĩnh Viễn Cho Mất Răng Toàn Hàm

Cấy ghép Implant toàn hàm là phương pháp gắn 4-6 trụ Titanium vào xương hàm thay cho chân răng đã mất và gắn phục hình vào trụ vừa được cấy ghép. Implant là “chân răng nhân tạo” được gắn vào xương hàm để thay thế chân răng đã mất và nâng đỡ răng sứ bên trên.

Phục hình răng implant được tạo ra theo hình dáng và kích thước của chiếc răng thật đã mất, mang lại sự thoải mái và phục hồi gần như hoàn toàn khả năng ăn nhai của bạn.
Tư Vấn Implant Toàn Hàm Với Bác Sĩ

Ai Phù Hợp Với Implant Toàn Hàm?

Hàm giả tháo lắp có thể là giải pháp nhanh nhất cho trường hợp mất hoặc tổn thương nhiều răng, nhưng Implant sẽ là giải pháp lâu dài và bền vững nhất vì độ chịu lực tốt hơn và cảm giác ăn nhai như răng thật. Mặc dù răng giả là giải pháp tiết kiệm chi phí nhất, nhưng bệnh nhân sẽ phải luôn thay thế hàm mỗi 5 năm. Sự phiền phức và tốn kém của chất kết dính và chất tẩy rửa răng giả, cũng như chế độ ăn uống hạn chế và nguy cơ mất xương do mất răng, sẽ làm bạn nhân ra rằng răng giả tháo lắp không phải lúc nào cũng là giải pháp lý tưởng.

Đối với nhiều bệnh nhân, phục hình trên Implant mang lại những ưu điểm rõ rệt so với các lựa chọn khác. Những răng vĩnh viễn hoặc hàm tháo lắp được gắn vào hai hoặc nhiều trụ implant. Không chỉ giảm thiểu tiêu xương mà còn cho phép bạn ăn uống thoải mái hơn và sử dụng suốt 20 năm hoặc hơn nếu được chăm sóc tốt.

Giải pháp tốt nhất các bác sĩ Cẩm Tú khuyên vẫn luôn là cấy implant và phục hình vĩnh viễn cho mất răng toàn hàm. Răng sứ được cố định vĩnh viễn vào bốn hoặc sáu trụ Implant để bạn có thể ăn uống thoải mái suốt đời. Răng sứ vĩnh viễn trên Implant cho bạn cảm giác y như răng thật và bạn có thể thoải mái ăn uống mà không cần lo lắng hay cảm thấy đau nhức.

Răng Giả Tháo Lắp Cổ Điển

Thoải mái tháo rời

5 năm sử dụng

Có thể cần keo

Có nguy cơ tiêu xương

Ăn uống bị giới hạn

Phục Hình Tháo Lắp Trên Implant

Có thể tháo rời hoặc cố định vĩnh viễn

10+ năm sử dụng

Cố định vững chắc trên 2+ trụ Implant

Giảm nguy cơ tiêu xương

Ăn uống thoải mái

Phục Hình Cố Định Trên Implant

Cố định vĩnh viễn

Sử dụng cả đời

Cố định vững chắc trên 4+ trụ Implant

Loại bỏ tối đa nguy cơ tiêu xương

Ăn uống không giới hạn

Đặt Hẹn Gặp Bác Sĩ Để Tư Vấn Implant

Cone Beam CT Scan

We provide coordinated dental implant operations at Wright Dental Center by utilizing specialized 3D scan. Cone beam technology is applied in these advanced CT scans to provide a three-dimensional representation of your teeth, bones, nerves, and even sinus cavities. This enables us to get a complete overview of your case, significantly simplifying the process of getting dental implants.

These scans are used to direct our implant procedure, preventing any uncertainty. This results in a faster treatment time for you and higher accuracy implant placement for our doctors. We can also identify future difficulties and correct them early. This extends the life of your dental implants even further.
Book A Free Consulting Appointment

Camtu Implant® Experience

We tailor your implant treatment to your particular needs and aesthetic goals.

1. In-Depth Consultation

Our cutting-edge CTCB scan will provide our doctors with a 3D representation of your mouth, allowing them to identify the optimal implant solution based on your individual needs.

2. Implant Procedure

All operations required for the treatment plan will be carried out by our expert team of doctors and assistants. We prioritize minimal pain and side effects for your experiences. We don't just treat your problems; we look after you in every way.

3. Dental Crown

Crowns (artificial teeth) designed by our artists in our own laboratory are then readily attached to the implant posts that we've already fitted. You can begin eating bones immediately after the crowns are placed.
No Teeth
Full Implants

4. Enjoy your forever smile

Everything is usually completed in two appointments, and you can enjoy the smile and improved living quality that you deserve for the rest of your life.

Camtu Dental & Implant Partners

FREE CONSULTATION WITH OUR DOCTORS

Book An Appointment Now

© 2022, Camtu Dental – All Rights Reserved

Call

Book

Map